loader

Webinar European Funds for inhabitants of rural areas

Description

Webinarium „Fundusze Europejskie dla mieszkańców obszarów wiejskich” na które zaprasza Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich odbędzie się 6 lipca 2021 r. w godzinach 11:00 – 12:00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

 

Podczas webinarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Aktualne nabory wniosków dla rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)
2. Wsparcie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej
3. Możliwości wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Szczegóły: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Webinarium-Fundusze-Europejskie-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich

Photos

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE