loader

Good practices database

Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki” Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki” 15.03.2023 Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki” było podsumowaniem II etapu projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”. W forum wzięli u... See more See more W Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” Pile odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników jednostek samochodu terytorialnego. W Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” Pile odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników jednostek samochodu terytorialnego. 27.08.2021 Jak skutecznie pozyskać inwestorów zagranicznych i jak przyciągać kolejne inwestycje w regionie to główne kwestie, które przez dwa dni zgłębiali pracownicy jednostek samorządu teryto... See more See more „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus” ogłoszenie wyników „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus” ogłoszenie wyników 26.08.2021 „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze r... See more See more Konkurs - wsparcie prawne dla start-upów Konkurs - wsparcie prawne dla start-upów 13.08.2021 Celem konkursu Wsparcie prawne dla start-upów jest sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów podejmujących współpracę z inwestorami i odbiorcami swoich usług. Na co będzie moż... See more See more Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład 13.08.2021 Europejski Zielony Ład – na co polskie MŚP mogą otrzymać dofinansowanie? Europejski Zielony Ład (EZŁ) jest  strategią w Europie, jej głównym celem jest doprowadzenie do neutralnośc... See more See more Support for companies affected by the pandemic Support for companies affected by the pandemic 28.01.2021 Micro and small entrepreneurs by the end of January this year. can submit applications to the County Employment Office in Piła for a subsidy of up to 5,000 PLN. as part of the anti-crisis shield 6.0. Compani... See more See more
  • 1

See also

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE