loader
Witold Szafrański
Our assumptions
About us

Jestem tłumaczem z wieloletnim doświadczeniem w przekładach technicznych i przemysłowych. Językiem francuskim władam od najmłodszych lat (jest to mój język ojczysty/native). Płynnie tłumaczę w kombinacji językowej polski-francuski, francuski-polski.
Specjalizuję się w tłumaczeniach pisemnych i ustnych konsekutywnych, asystuję podczas spotkań dyplomatycznych, biznesowych jak i wyjazdów firmowych zarówno w kraju jak i za granicą. Tematyka tłumaczeń, które najchętniej podejmuję to głównie przemysł ciężki, przemysł spożywczy, budowa maszyn, rolnictwo, sadownictwo, kosmetologia, dietetyka, turystyka, gry komputerowe, finanse, prawo, ekonomia.
W zakresie usług BHP specjalizuję się w nadzorze nad czynnościami budowlanymi i konserwacyjnymi w zakładach przemysłowych.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE