loader
Wiktor Kupraszewicz
Our assumptions

Nadrzędnym celem działalności Spółki jest wysoka jakość produkcji i usług świadczonych przez Spółkę „PROFIL” oraz uzyskanie wysokiej satysfakcji Klientów.

Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest oferowanie produktów i usług na najwyższym poziomie, wyróżniających się nowoczesnością rozwiązań technicznych, niezawodnością i bezpieczeństwem, a więc cechami wymaganymi normą ISO 9001 i ISO 14001

Podstawową zasadą działania Spółki „PROFIL” jest indywidualna obsługa Klientów, która umożliwia im dokonywanie szybkiej, precyzyjnej i bezpiecznej transakcji zakupu produktów Spółki. Oczekiwania Klientów stymulują rozwój produkcji i usług Spółki „PROFIL” i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania jakością i środowiskiem.

Wypracowane przez Spółkę „PROFIL” rozwiązania i przyjęte sposoby postępowania w zakresie zarządzania jakością produkcji i środowiskiem są zgodne z wymaganiami norm technicznych i ochrony środowiska. Kierownictwo Spółki zobowiązuje się na generalne stosowanie i stałe rozwijanie systemu zarządzania jakością i środowiska zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO14001.

Naszym dążeniem w zakresie polityki jakości jest ugruntowanie wśród obecnych i potencjalnych Klientów osiągniętej przez Spółkę „PROFIL” pozycji wyspecjalizowanego producenta profili budowlanych z poli(chlorku winylu) PVC-U, polipropylenu PP , jak i całych systemów kanalizacji wwewnętrznej, zewnętrznej i systemów rynnowych.

About us

PROFiL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o. powstała w 1982 roku. Fabryka produkuje systemy kanalizacji zewnętrznej i kanalizacji wewnętrznej z PVC i PP, systemy wodociągowe z PVC i oraz systemy rynnowe z PVC.
Obecnie PROFIL posiada dwie nowoczesne fabryki zlokalizowane w Pile w województwie Wielkopolskim.
Naszym Klientom dostarczamy najwyższej jakości produkty dostosowane do ich potrzeb i wymagań. Swoje produkty sprzedajemy zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
Na przełomie lat produkty i osiągnięcia firmy PROFiL doczekały się licznych dowodów uznania w postaci wielu nagród i wyróżnień, a jakość produkcji i zadowolenie klienta stawiane są na pierwszym miejscu. Zapewnia to nam między innymi zakup surowca zawsze u tych samych, sprawdzonych i renomowanych producentów.
Nowoczesna technologia poparta jest odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi.
Nasze możliwości techniczne jak i produkcyjne wspierane są fachową wiedzą i doświadczeniem świetnie wyszkolonego zespołu.
Atutem naszego przedsiębiorstwa jest duża elastyczność, atrakcyjne ceny oraz sprawna obsługa logistyczna.

Photos

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE