loader

News

Recruitment for Pro-innovative services for enterprises is underway Recruitment for Pro-innovative services for enterprises is underway 30.06.2021 Od 01.04.2021 do 27.01.2022 trwa nabór wniosków na Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo... See more See more Tarcza Antykryzysowa – pomoc trwa. Wsparcie dla kolejnych branż Tarcza Antykryzysowa – pomoc trwa. Wsparcie dla kolejnych branż 02.04.2021 30 mld złotych przeznaczy polski rząd na ochronę miejsc pracy i pomoc dla przedsiębiorców w II kwartale tego roku. Nie tylko kontynuujemy pomoc, ale też poszerzamy katalog branż, które będ... See more See more Konkurs „Przemysł 4.0” – 20 mln zł na transformację firm Konkurs „Przemysł 4.0” – 20 mln zł na transformację firm 22.03.2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Pilotaż „Przemysłu 4.0” jest adresowany do małych... See more See more Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - rozpoczynają się konsultacje Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - rozpoczynają się konsultacje 11.03.2021 36 mld zł to budżet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) następcy Programu Inteligentny Rozwój (POR). FENG będzie wspierał m.in. badania, wdrażanie innowacji, wykorzystyw... See more See more Support for companies affected by the pandemic Support for companies affected by the pandemic 28.01.2021 Micro and small entrepreneurs by the end of January this year. can submit applications to the County Employment Office in Piła for a subsidy of up to 5,000 PLN. as part of the anti-crisis shield 6.0. Compani... See more See more Subsidies for entrepreneurs Subsidies for entrepreneurs 26.01.2021 We remind micro and small entrepreneurs that until January 31, 2021 they can apply for a subsidy to cover the running costs of running a business under the so-called trade shield. Until January 25, the County... See more See more

See also

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE