loader
14.10.2021

Zapraszamy na konferencję "Biznes bez granic- jak wejść na rynek międzynarodowy"

Zapraszamy na konferencję "Biznes bez granic- jak wejść na rynek międzynarodowy"

Szanowni Państwo,

 
w imieniu Starosty Pilskiego  Eligiusza Komarowskiego zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”, na realizację którego Powiat Pilski pozyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w wysokości ponad 1,4 mln zł (całkowita wartość projektu to 1,7 mln zł). Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw MŚP z naszego powiatu, na działania związane z rozszerzeniem działalności o współpracę z partnerami zagranicznymi i na promocję gospodarczą. W projekcie przewidziano między innymi wsparcie doradcze oraz wyjazdy na targi branżowe dla przedstawicieli MŚP do Chin (maj 2022 r.) oraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (październik 2022 r.).
 
Szczegóły tego projektu oraz inne zagadnienia związane z wejściem na rynek zagraniczny zostaną zaprezentowane na konferencji 25 października 2021r. o godz. 10.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym poniżej zaproszeniu. Prelegentami będą między innymi przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Klastra Eksportowego. Serdecznie zapraszamy.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub nr telefonu 67 210 93 15
do 20 października 2021r.
 

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE