loader
27.08.2021

W Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” Pile odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników jednostek samochodu terytorialnego.

W Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” Pile odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników jednostek samochodu terytorialnego.

Jak skutecznie pozyskać inwestorów zagranicznych i jak przyciągać kolejne inwestycje w regionie to główne kwestie, które przez dwa dni zgłębiali pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w ramach szkoleń stanowiących element projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.

Szkolenie poprowadził Sebastian Kuśmierek – właściciel Agencji Promocji Zagranicznej KONEKTgroup z Warszawy, która od lat zajmuje się ułatwieniem polskim firmom dostępu do rynków zagranicznych, popularyzuje polskie produkty i usługi (głównie w Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie), organizuje międzynarodowe misje gospodarcze, pośredniczy w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych i wspiera samorządy w negocjacjach z potencjalnymi pracodawcami z zagranicy. 

Celem tej formy wsparcia było podniesienie wiedzy z zakresu pozyskiwania inwestorów przez przedstawicieli JST z powiatu pilskiego, co w konsekwencji przełoży się na rozwój regionu, zwiększenie jego atrakcyjności i zasobności mieszkańców powiatu pilskiego.

Przedstawicielom gmin zaprezentowana została również, utworzona w ramach projektu, platforma internetowa promująca m.in. tereny inwestycyjne i dostępne dla inwestorów nieruchomości zabudowane na terenach gmin wchodzących w skład Powiatu Pilskiego.

Szkolenie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” Pile  w dniach 26-27 sierpnia br. w ramach projektu pn. "Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego" realizowanego wspólnie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Na kompleksowe działania w tym zakresie Powiat Pilski pozyskał blisko milion złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE