loader
29.10.2021

Ruszyła "Promocja gospodarcza- etap II"

Ruszyła "Promocja gospodarcza- etap II"

25 października w MDK ISKRA w Pile odbyła się konferencja „Biznes Bez Granic – jak wejść na rynek międzynarodowy”, inaugurująca projekt pn. „Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II”. Rozpoczęły się także kolejne szkolenia ze wsparcia doradczego dla uczestników pierwszego etapu projektu Promocji Gospodarczej. Z 10 przedstawicielami firm podpisano także umowy na wsparcie ich uczestnictwa w targach międzynarodowych w Las Vegas w USA i Kolonii w Niemczech, w styczniu 2022 r. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm z naszego regionu, którzy mają ambicje ukierunkowane na ekspansję na rynki krajowe i międzynarodowe, chcą poszerzyć swoją działalność, nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi za granicą, wypromować swoją działalność, swoje usługi oraz produkty w celu zwiększenia zysków. To do nich skierowany jest projekt, podobnie jak realizowany etap I Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego. Wartość obu realizowanych projektów to ponad 2,7 mln zł, w tym ponad 2,1 mln Powiat Pilski pozyskał z funduszy europejskich.

Konferencję otworzył Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
- Dzisiaj rozpoczynamy realizację już II etapu Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego – wyjątkowego projektu w skali całego kraju. Zależy nam na ożywieniu gospodarki powiatu pilskiego, a jednym ze sposobów jest jej umiędzynarodowienie. Wiele firm z naszego regionu ma duży potencjał, aby poszerzyć swoje rynki zbytu i znaleźć kontrahentów za granicą. W tym właśnie chcemy Wam pomóc i temu służą nowatorskie projekty Promocji Gospodarczej – powiedział.   

Podczas konferencji jednym z prelegentów była Justyna Lipczyńska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która przedstawiła rolę PAIiH w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, rozwoju współczesnych firm. Celem agencji jest m.in. zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Sebastian Kuśmierek z Fundacji Polski Klaster Eksportowy, przybliżył przedsiębiorcom Chiny oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako kierunki na ekspansję na rynki zagraniczne. Celem Fundacji jest ułatwienie polskim firmom zbudowania polskiej marki na świecie poprzez m.in. dostęp do rynków zagranicznych poprzez zastosowanie najskuteczniejszych narzędzi do popularyzacji polskich produktów i usług.

Podczas konferencji Ewa Dorna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile przedstawiła wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, które oferowane jest właśnie przez Powiatowy Urząd Pracy.

Odbyła się również prezentacja portalu www.biznes.powiat.pila.pl, przez Sebastiana Sowę z firmy Sun Group sp. z o. o. sp. k. portal gospodarczy został utworzony w 2020 r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”. Platforma ta ma za zadanie integrować JST, MŚP, a także ma służyć jako narządzie przejrzystej komunikacji, która jest uzupełniana.  Zapraszamy do korzystania z naszej platformy.

Uczestnicy obu projektów Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego oprócz wsparcia doradczego specjalistów kwalifikowani są także do udziału w targach międzynarodowych.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podpisali 10 umów na wsparcie tych wyjazdów. 5 przedsiębiorstw z naszego regionu już w styczniu 2022 r. zaprezentuje się na targach nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych tzw. „Przemysłu jutra” w Las Vegas w USA.
Z kolei 5 firm, także w styczniu 2022 r. weźmie udział w targach meblarskich - „Wnętrza przyszłości” w Kolonii w Niemczech. Wsparcie w ramach projektu obejmuje także organizację stoisk wystawowych.   

Podczas inauguracji II etapu projektu Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Pile omówiła jego założenia, w tym zasady udziału przedsiębiorstw powiatu pilskiego w projekcie, udziału w targach w Szanghaju i Dubaju – co jest również planowane w 2022 roku oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców w nowej perspektywie 2021-2027 w formie przeglądu projektów programów operacyjnych.
Po konferencji uczestnicy mogli skorzystać z porad ekspertów w celu uzyskania informacji na temat rekrutacji, jak i form wsparcia dla przedsiębiorstw.

__________

Informacje o projekcie: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/180,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego-etap-ii

 

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to March 31, 2022 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE