loader
29.10.2021

Ruszyła "Promocja gospodarcza- etap II"

Ruszyła "Promocja gospodarcza- etap II"

25 października w MDK ISKRA w Pile odbyła się konferencja „Biznes Bez Granic – jak wejść na rynek międzynarodowy” inaugurująca projekt pn. „Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II”. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm z naszego regionu, którzy mają ambicje ukierunkowane na ekspansję na rynki krajowe i międzynarodowe, chcą poszerzyć swoją działalność, nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi za granicą, wypromować swoją działalność, swoje usługi oraz produkty w celu zwiększenia zysków. To do nich skierowany jest projekt, na realizację którego Powiat Pilski pozyskał z funduszy europejskich ponad 1,4 mln złotych dofinansowania.

Konferencję otworzył Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
- Dzisiaj rozpoczynamy realizację już II etapu Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego – wyjątkowego projektu w skali całego kraju. Zależy nam na ożywieniu gospodarki powiatu pilskiego, a jednym ze sposobów jest jej umiędzynarodowienie. Wiele firm z naszego regionu ma duży potencjał, aby poszerzyć swoje rynki zbytu i znaleźć kontrahentów za granicą. W tym właśnie chcemy Wam pomóc i temu służą nowatorskie projekty Promocji Gospodarczej – powiedział.   

Podczas konferencji jednym z prelegentów była Justyna Lipczyńska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która przedstawiła rolę PAIiH w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, rozwoju współczesnych firm. Celem agencji jest m.in. zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Sebastian Kuśmierek z Fundacji Polski Klaster Eksportowy, przybliżył przedsiębiorcom rynki docelowe - Chiny oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie - jako kierunki ekspansji na rynki zagraniczne. Celem Fundacji jest ułatwienie polskim firmom zbudowania polskiej marki na świecie poprzez m.in. dostęp do rynków zagranicznych oraz zastosowanie najskuteczniejszych narzędzi do popularyzacji polskich produktów i usług.

Podczas konferencji Ewa Dorna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile przedstawiła wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, które oferowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach konferencji „Biznes Bez Granic – jak wejść na rynek międzynarodowy” Sebastian Sowa z firmy Sun Group sp. z o. o. sp. k. zaprezentował funkcjonalności portalu www.biznes.powiat.pila.pl  - jako narzędzia służącego do internacjonalizacji MŚP z naszego regionu. Platforma (utworzonego w ramach pierwszego etapu projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”) dostępna jest w trzech wersjach językowych. Umożliwia przedsiębiorcom z terenu powiatu pilskiego nawiązanie współpracy gospodarczej z kontrahentami z różnych części świata. Jest dostępna dla wszystkich firm z regionu zainteresowanych eksportem, a jej promocję w mediach międzynarodowych zakłada rozpoczynający się, drugi etap projektu. 

Podczas inauguracji projektu Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Pile omówiła jego założenia, w tym zasady udziału przedsiębiorstw powiatu pilskiego w projekcie, udziału w targach w Szanghaju i Dubaju – co jest również planowane w 2022 roku oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców w nowej perspektywie 2021-2027 w formie przeglądu projektów programów operacyjnych.
Po konferencji uczestnicy mogli skorzystać z porad ekspertów w celu uzyskania informacji na temat rekrutacji, jak i form wsparcia dla przedsiębiorstw.

__________

Informacje o projekcie: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/180,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego-etap-ii

 

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE