loader
14.01.2022

Powiat Pilski na targach CES w USA

Powiat Pilski na targach CES w USA

Ponad 2300 wystawców z całego świata, w tym Unia Europejska i Powiat Pilski, wzięło udział w tegorocznych targach CES w USA - największych targach elektronicznych na świecie.

 

W pierwszych dniach stycznia 2022 r. misja gospodarcza z powiatu pilskiego na czele ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim uczestniczyła w największych targach elektronicznych na świecie.
W tegorocznej edycji targów CES wzięło udział ponad 2300 wystawców z całego świata,  40 000 uczestników z 119 krajów, w tym 1800 globalnych mediów.

 

Udział Powiatu Pilskiego wraz z grupą przedsiębiorców działających w branżach „Przemysł jutra” oraz „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne”  w targach w USA był jednym z działań projektu pn. "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego", którego celem jest internacjonalizacja lokalnej gospodarki oraz ułatwienie dostępu pilskim MŚP do rynków zagranicznych.

 

Powiat Pilski podjął się roli organizatora stoiska na targach CES i sfinansował z pozyskanych środków unijnych oraz środków własnych udział w targach przedsiębiorców z powiatu pilskiego. To zaledwie wycinek naszych działań zaplanowanych w ramach nowej strategii promocji gospodarczej realizowanej przez Powiat Pilski – podkreśla starosta Eligiusz Komarowski.

 

Udział w najważniejszym wydarzeniu targowym w branży był dla naszych przedsiębiorców okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz zapoznania się z trendami i nowinkami elektronicznymi z całego świata. Ekspozycje rozlokowane w 11 halach wystawowych, w tym innowacje w zakresie sztucznej inteligencji, technologii motoryzacyjnej, cyfrowego zdrowia, inteligentnego domu zaprezentowane przez ponad 800 startupów mają szanse stać się bodźcem do rozwoju technologicznego MŚP wpisujących się w tzw. inteligentne specjalizacje naszego powiatu.

 

– Dla Powiatu Pilskiego udział w targach był okazją do promocji potencjału naszej lokalnej gospodarki i nawiązania kontaktów, które przyczynią się do jej internacjonalizacji – mówi Krzysztof Pabich, członek delegacji, przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Powiatu w Pile. – Na naszym stoisku spotkaliśmy się między innymi z panią Marią Kowalską z Ambasady USA. Rozmawialiśmy o kierunkach potencjalnej współpracy, w tym o projekcie realizowanym przez Ambasadę „Select USA”, dzięki któremu polskie firmy mają okazję pozyskać kompleksowe informacje, jak inwestować w Stanach Zjednoczonych.

 

Delegacja z powiatu pilskiego spotkała się również z przedstawicielem Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu panem Krzysztofem Grabowskim.

 

– Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) oferując szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców – wyjaśnia Krzysztof Grabowski z PAIH. –  Było to bardzo merytoryczne spotkanie i mam nadzieję na owocną współpracę.

 

Udział Powiatu Pilskiego wraz z grupą przedsiębiorców w targach w USA oraz współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu są działaniami zaplanowanymi w ramach nowej strategii promocji gospodarczej. Powiat Pilski pozyskał na ten cel blisko 750 000 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

– Realizujemy projekt pod nazwą "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego", którego głównymi celami są internacjonalizacja naszej lokalnej gospodarki oraz przygotowanie przedsiębiorców do ekspansji na rynki zagraniczne. Wartość projektu wynosi ponad 1 mln zł i jest to pierwszy etap działań, których kontynuację planujemy jeszcze w tym roku w ramach projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”. Mam nadzieję, że udział na targach CES oraz współpraca z Ambasadą USA oraz PAIH zaowocuje transakcjami handlowymi – mówi Karolina Szambelańczyk, członek delegacji, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE