loader
13.08.2021

Konkurs - wsparcie prawne dla start-upów

Konkurs - wsparcie prawne dla start-upów

Celem konkursu Wsparcie prawne dla start-upów jest sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów podejmujących współpracę z inwestorami i odbiorcami swoich usług.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie:

  • wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
  • doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu
  • konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności

 

Kto otrzyma dofinansowanie:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat
  • osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku
  • posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego

Więcej informacji:  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-prawne-dla-start-upow

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE