loader
04.08.2021

Eurogranty - Fundusze Europejskie

Eurogranty - Fundusze Europejskie

Nawet 280 tys. zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie w konkursach organizowanych bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursie można zyskać pomoc we wzięciu udziału w Programach Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Środki z otrzymanej dotacji można przeznaczyć m.in. na:

  • usługi doradcze, dzięki którym zostanie przygotowany wniosek o Eurogrant;
  • opracowanie studium wykonalności;
  • organizację spotkań (w tym koszty szukania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
  • tłumaczenie wniosku.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE