loader
26.08.2021

„Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus” ogłoszenie wyników

„Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus” ogłoszenie wyników

„Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze rokujących projektów przełożyła się na zwiększenie alokacji konkursu do prawie 104 mln zł. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich Programu Inteligentny Rozwój.

W obu rundach konkursu przedsiębiorcy zgłosili 851 wniosków. Ze względu na wyjątkowo dużą liczbę zgłoszeń dobrze rokujących projektów, alokacja budżetu konkursu została zwiększona w trakcie jego trwania dwukrotnie i finalnie wyniosła ponad 148 proc. Z pierwotnie zaplanowanych 70 mln zł do blisko 104 mln zł. Łącznie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła: prawie 12 mln zł w województwie mazowieckim oraz ponad 92 mln zł w pozostałych województwach.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-Europejskie-bez-barier/Dostepnosc-Plus/Aktualnosci/104-mln-zl-na-projekty-eliminujace-ograniczenia-funkcjonalne

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE