loader
19.08.2021

Darmowa pomoc doradcy funduszy unijnych

Darmowa pomoc doradcy funduszy unijnych

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich pomogą Ci m.in.: z wnioskami, regulaminami, kryteriami- nie każdy zna się na prawie i finansach, wystarczy, że wiesz o takich miejscach, w których zupełnie za darmo możesz skorzystać z pomocy specjalistów.

W PIFE dowiesz się o zasadach dofinansowania, czy atrakcyjnych pożyczkach, które są udzie­lane na dużo lepszych warunkach niż w banku. Punkty organizują również Mobilne Punkty Informa­cyjne, które docierają do mniejszych miejscowości. PIFE to także spotkania informa­cyjne i szkolenia. Te pomagają lepiej odnaleźć się w unijnej tematyce i zyskać większą samo­dzielność w korzystaniu z funduszowych moż­liwości.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Skorzystaj-z-darmowej-pomocy-doradcy-funduszy-unijnych

Wyszukiwarka punktów: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

 

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE