loader
13.08.2021

Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład

Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład – na co polskie MŚP mogą otrzymać dofinansowanie?

Europejski Zielony Ład (EZŁ) jest  strategią w Europie, jej głównym celem jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku.

Jak się to odbędzie?

Po pierwsze poprzez transformację systemu finansowania – budżet UE zostanie dostosowany do celów zielonej transformacji. Po drugie przedsiębiorstwa otrzymają fundusze unijne m.in. na inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wspieranie innowacji przemysłowych, wprowadzanie czystych form transportu, obniżenie emisyjności oraz efektywność energetyczną budynków.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/69115:europejski-zielony-lad-na-co-polskie-msp-moga-otrzymac-dofinansowanie-obejrzyj-nagranie-z-webinarium

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=IyjE8ZSPYCc

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE