loader
Laboratorium Usługowo-Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o.
Our assumptions
About us

Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o. o. zostało powołane aktem notarialnym z dnia 22.06.2005 r. i kontynuuje działalność Laboratorium Zakładowego Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie powstałego w 1987 roku.

  • W sierpniu 2002 r. Laboratorium uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 400 na badania chemiczne, mikrobiologiczne, fizykochemiczne, pobieranie próbek.
  • W celu poszerzenia obszaru działania oraz rozszerzenia oferty badań w 2009 r. Laboratorium otworzyło oddział w Łukowie na bazie dotychczasowego Laboratorium Zakładowego „FOODLAB” Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A.
  • W roku 2012 r. powstała Pracownia Środowiska Pracy, która od 2013 r. swoją siedzibę ma w Ciszewie i świadczy usługi w zakresie środowiska pracy i środowiska ogólnego.
  • 2014 r. po adaptacji zakupionego budynku utworzono Laboratorium Mikrobiologiczne w Sosnowcu, a rok później akredytowano kolejne kierunki badań.
  • 2015 r. powołano Pracownię Wzorcowania jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną Laboratorium Biochemik, która  w lipcu 2015 r. uzyskała Certyfikat Akredytacji Nr AP 158.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE