loader
02.12.2020

Biznes bez granic – nowe możliwości dla przedsiębiorców

Biznes bez granic – nowe możliwości dla przedsiębiorców

Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego, to projekt który ma promować pilskich przedsiębiorców poza granicami naszego kraju. Powiat Pilski pozyskał na jego realizację blisko milion złotych z WRPO na lata 2014-2020. 
Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu przedsiębiorcy będą mieli możliwość udziału m.in. w targach branżowych w USA oraz Niemczech, a wszystkie koszty związane z wyjazdem i stworzeniem stoisk wystawienniczych pokryje Powiat Pilski.

Eligiusz Komarowski, starosta pilski: - To niezwykle ważny projekt, w ramach którego zostanie wdrożony i zrealizowany kompleksowy system rozwoju gospodarczego powiatu pilskiego. Przewidujemy szereg zintegrowanych działań, które zwiększą jego rozpoznawalność jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestorów oraz rozwoju biznesu. Zaczynamy od konferencji dla przedsiębiorców, podczas której przedstawimy zasady rekrutacji na targi zagraniczne w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Ponadto wybitni eksperci będą mówić o ekspansji zagranicznej, rozszerzeniu działalności na rozmaitych rynkach, ale i kwestii zatrudniania cudzoziemców.

Do projektu zapraszamy przedsiębiorców z branż: wnętrza przyszłości, przemysł jutra, rozwój oparty na ICT, wyspecjalizowane procesy logistyczne, nowoczesne technologie medyczne, biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów.


O PROJEKCIE:
Powiat Pilski w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pozyskał blisko milion złotych dla przedsiębiorców z gmin powiatu pilskiego na promocję ich działalności poza granicami naszego kraju. Projekt Powiatu Pilskiego zajął I miejsce w wyniku oceny merytorycznej.

Projekt jest elementem szerszej wizji rozwoju Powiatu Pilskiego. Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie, gminy z terenu powiatu mają pozyskać inwestorów zagranicznych, a przedsiębiorcy partnerów biznesowych. Projekt obejmie swoim zasięgiem przeszło 6 tys. przedsiębiorców, bo tylu działa na terenie regionu w branżach zaliczanych do tzw. inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Z tej puli ponad 50 przedsiębiorców skorzysta z oferowanych działań.

Kolejne działania będą skierowane wprost do pracowników urzędów gmin i będą związane z pozyskiwaniem inwestorów gospodarczych i przygotowywania ofert inwestycyjnych. 

Elementem projektu jest także utworzenie platformy inwestycyjnej, na której przedsiębiorcy, ale i gminy, będą mogli zamieszczać i na bieżąco aktualizować swoje oferty inwestycyjne.

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE